Έκκληση για κοινή στρατηγική αντιμετώπισης των ψηφιακών επιθέσεων στην αεροπορία απευθύνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον Luc Tytgat, Διευθυντή της Διοίκησης Στρατηγικής και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, τα συστήματα αεροπορίας δέχονται κατά μέσο όρο 1.000 ψηφιακές επιθέσεις σε ένα μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα συμβάντα ασφαλείας και μόλυνσης malware σε Τουρκία, Ισπανία, Σουηδία και Πολωνία προκάλεσαν καθυστερήσεις και απώλεια πληροφοριών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα τρωτά σημεία εντοπίζονται σε συστήματα εδάφους, τα οποία διακινούν πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις. Σύμφωνα με τον Tytgat, η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στη Πληροφορική της Αεροπορίας(AV-CERT) θα συλλέξει και θα αναλύσει δεδομένα για τη φύση των ψηφιακών απειλών και τον σχεδιασμό των κατάλληλων αποκρίσεων. Το θέμα είναι στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας το Σεπτέμβριο του 2016.