Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών προσκάλεσε σε συνάντηση όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για σημαντικά θέματα που αφορούν στην προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή για την λειτουργία της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής την Τετάρτη 10 Μαΐου. Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ζαμπίρας, αφού παρουσίασε τις δράσεις και το τριετές πρόγραμμα της Αρχής, αναφέρθηκε στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει σε προσωπικό, πόρους και τεχνικά μέσα. Αξιοποιώντας την 12ετή εμπειρία της, η Αρχή στοχεύει στην πρόληψη των παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών, με την επιβολή κανόνων ασφάλειας, οι οποίοι έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας στους παρόχους ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών.

Μέλημα της Αρχής είναι η ανάδειξη της ασφάλειας σε θεμελιώδη παράμετρο των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη συστηματική καθοδήγηση των παρόχων σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνουν μέτρα και να  πραγματοποιούν τις αναγκαίες δράσεις και επενδύσεις. Παράλληλα, η ΑΔΑΕ αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των χρηστών και των συνδρομητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων δήλωσαν διατεθειμένοι να στηρίξουν τις προσπάθειες της ΑΔΑΕ.