Το μεγαλύτερο ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια του cloud μίας εταιρείας είναι το shadow IT, σύμφωνα με την έρευνα “The 2016 Global Cloud Data Security Study” των Gemalto και Ponemon Institute, στην οποία συμμετείχαν 3.400 επαγγελματίες IT και ασφάλειας.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι «παραδοσιακές» πρακτικές ασφαλείας δεν εφαρμόζονται στο cloud, καθώς το 54% δυσκολεύεται περισσότερο να προστατεύσει τα εμπιστευτικά δεδομένα στο cloud. Παράλληλα, περισσότερα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται στο cloud και τα δεδομένα αυτά θεωρούνται τα πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν το γεγονός ότι τα τμήματα ασφαλείας συχνά δεν ενημερώνονται σχετικά με την αγορά υπηρεσιών cloud και παρόλο που η κρυπτογράφηση είναι σημαντική, ακόμα δεν εφαρμόζεται» σε όλο το εύρος του cloud.

Τέλος, πολλοί οργανισμοί ακόμη εξαρτώνται από κωδικούς ασφαλείας για την πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο, χωρίς να χρησιμοποιούν multi-factor πρακτικές ταυτοποίησης. Όπως δήλωσε σχετικά ο Dr. Larry Ponemon, πρόεδρος και ιδρυτής του Ponemon Institute, «Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση στους κανονισμούς ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων είναι σημαντικό οι εταιρείες να εξετάσουν την εφαρμογή τεχνολογιών όπως η κρυπτογράφηση για την ενίσχυση της ασφάλειας ευαίσθητων δεδομένων που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στο cloud».