Δύο σημαντικά ΙΤ Projects θα τρέξουν άμεσα στην BB Energy.

Το πρώτο αφορά την αναβάθμιση σε Office 365, μέσα από το οποίο η εταιρεία στοχεύει στην ενοποίηση των αδειών χρήσης, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των emails της. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η εγκατάσταση ενός συστήματος network monitoring, για την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης του δικτύου για όλες τις Διευθύνσεις Πληροφορικής της εταιρείας ανά τον κόσμο. «Με αυτό θα πετύχουμε την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων, απειλών και πιθανών προβλημάτων στα συστήματά μας» δηλώνει στο NetFAX ο Παναγιώτης Γαβριελάτος, Head of IT στην BB Energy.

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για το Business Continuity και την ασφάλεια, αλλά και τα proactive μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά στο πλαίσιο αυτό, «η εταιρεία θα εστιάσει στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας μας και στην αναβάθμιση του δικτύου» συμπληρώνει. Το 2016 ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της BB Energy.

Εγκαταστάθηκε το Sophos Cloud Security protection & Intercept X – σε 300 χρήστες και 32 servers – έχοντας ως στόχο την προφύλαξη από τους hackers και το ransomware, υλοποιήθηκε ένα σύστημα Unified backup μειώνοντας κατά το ήμισυ το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, διπλασιάστηκε η ασφάλεια με την τήρηση των ίδιων αντιγράφων σε DR τοποθεσία, αναβαθμίστηκε η απευθείας γραμμή σύνδεσης με τα γραφεία στο Λονδίνο και τέλος ενισχύθηκαν οι ενδοεταιρικές επικοινωνίες μέσω του Cisco Jabber – πλέον κάθε υπάλληλος της εταιρείας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί ενδοεταιρικά, χωρίς χρέωση και με ασφάλεια μέσω των Cisco call managers που διαθέτει η εταιρεία.