Η Διαδικασία Α.Ε. προηγείται ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στο έργο: «Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής αποκεντρωμένης διοίκησης».

Η Διαδικασία Α.Ε. έλαβε βαθμολογία 106,8 και ακολούθησαν οι: ένωση Intraway-Bridge-IT με βαθμολογία 106,75, η Deloitte με 105,65, η ένωση Signum – iknowhow με 105,35, η Trek Consulting με 105,15, η ένωση Tec-OTEPlus με 101,9 και η ICAP με 100,4.