Το 4ο συνέδριο του itSMF Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου, με εντυπωσιακή συμμετοχή και επιτυχία, παρουσιάζοντας μοναδικά θέματα, θέσεις και απόψεις, αρκετά από τα οποία θα αποτελέσουν βάση για έναν εποικοδομητικό προβληματισμό και διάλογο, δίνοντας ώθηση στην εφαρμογή του IT Service Management στη χώρα μας.

Θα σταθώ σήμερα στην παρουσίαση του καθηγητή Δημήτρη Καραγιάννη, προέδρου του itSMF Hellas, για την εφαρμογή IT Service Management σε ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  Γιατί, θα ρωτήσετε, να ασχοληθούμε ειδικά με τις ΜΜΕ; Γιατί, πολύ απλά, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 850.000 ΜΜΕ προσφέροντας το 87% της συνολικής απασχόλησης (έναντι 67,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Η ιδιαίτερη δύναμή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας αναδεικνύεται από τη συμβολή τους με 73% στην προστιθέμενη αξία έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που βρίσκεται στο 58%.

Στις περισσότερες ΜΜΕ, καθώς το ΙΤ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα, δεν αντιλαμβάνονται πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επιχείρησης και στη μείωση κόστους. Ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν πως ένα σημαντικό ποσοστό 33% των ΜΜΕ θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι περίπλοκη, ενώ το 30% δηλώνει πως δεν υπάρχει αξιόπιστος πάροχος ΙΤ υπηρεσιών να εμπιστευθούν.

Οι έρευνες που παρουσίασε ο καθ. Καραγιάννης, δείχνουν πως το σύνολο των ΜΜΕ που υλοποίησαν προγράμματα εφαρμογής ITSM, δημιούργησαν καινοτόμες υπηρεσίες ειδικότερα στη χρήση υποδομών Πληροφορικής και παράλληλα παρουσίασαν αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό 20-40%.

Και ενώ η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται ξεκάθαρα στην παροχή υπηρεσιών και στις ΜΜΕ, δεν διακρίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους.

Πιστεύω πως η χρήση αυτής της εμπειρίας είναι η μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενσωμάτωση των πρακτικών IT Service Management θα βοηθήσει στον αυτοματισμό των διαδικασιών τους, στην τεκμηρίωση των αναγκών τους, στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και θα θέσει τις βάσεις για καινοτομία και τη διεθνοποίησή τους.