Σε αναβάθμιση στο «Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων» (ΣΑΠΕΣ) προχώρησε η ΕΕΤΤ, προσκαλώντας τους χρήστες να συμβάλουν στην ανάπτυξη του πρώτου ψηφιακού χάρτη ευρυζωνικής κάλυψης της Ελλάδας.

Η νέα έκδοση προσφέρει βελτιωμένες και πιο φιλικές εφαρμογές για την αξιολόγηση, τη γεωγραφική αποτύπωση και τη σύγκριση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε ADSL, αλλά και VDSL συνδέσεις σταθερής πρόσβασης από τους ίδιους τους χρήστες. Η ΕΕΤΤ στοχεύει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και της διαφάνειας στη σχέση του καταναλωτή με τους παρόχους σταθερής ευρυζωνικότητας, ενώ η λειτουργία του συστήματος προάγει την υπεύθυνη ενημέρωση, την προστασία από αθέμιτες πρακτικές, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι το ΣΑΠΕΣ είναι διαθέσιμο από την ΕΕΤΤ σε μορφή ανοιχτού κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση και προώθησή του, με την ανάπτυξη αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών, από ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.