Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) αναμένεται να παίξει η Διεύθυνση Πληροφορικής της και το 2018, μέσα από την υλοποίηση κρίσιμων έργων.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής και η αναβάθμιση του Exchange Server και του Office. «Στην προκειμένη περίπτωση διερευνούμε το ενδεχόμενο υλοποίησης λύσεων cloud» δηλώνει στο NetFAX ο Γεώργιος Σπανογιαννόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ. Στους υπόλοιπους στόχους της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της διαβάθμισης δεδομένων, «με την ενσωμάτωση και των ‘κινούμενων’ δεδομένων στη διαδικασία διαβάθμισης», όπως και η επιλογή και ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων συλλογής στοιχείων, ενόψει της διεξαγωγής της Απογραφής Γεωργίας 2019 και της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.

Σημειώνεται ότι εντός του 2017 υλοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες προμήθειες επέκτασης του υπάρχοντος servers cluster και η αναβάθμιση του συστήματος back-up και προμήθειας PC. Συγχρόνως, κατακυρώθηκε το – χρηματοδοτούμενο από τη Eurostat – έργο της προσαρμογής της Πολιτικής Ασφαλείας σε ISO 27001:2013 και της ενιαίας διαχείρισης όλων των logs και της διαβάθμισης των δεδομένων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2018.

Ακόμα, κατακυρώθηκαν τρία έργα, που αποσκοπούν στη βελτίωση των μεθόδων συλλογής δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ, με χρήση tablets και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, καθώς και ένα έργο χρηματοδοτούμενο από τη Eurostat, για την ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού για την κατασκευή γεωαναφερόμενων φορμών διεξαγωγής ερευνών σε smartphones/tablets. Τέλος, εντός του 2017, υλοποιήθηκε έργο βελτίωσης της έρευνας ικανοποίησης χρηστών στατιστικής πληροφορίας, «την οποία διεξάγει η Υπηρεσία μας, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με επάρκεια και συνέπεια στα αιτήματα για στατιστική πληροφόρηση» καταλήγει ο Γ. Σπανογιαννόπουλος.