Αναφορικά με το Brexit, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι εισαγωγές υλικού και λογισμικού που προέρχονται από χώρες ΕΕ και εκτός ΕΕ, θα αυξηθούν ανάλογα με την πτώση της αξίας της Αγγλικής Λίρας και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς πληροφορικής.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευκολία στο να προχωρήσουν άμεσα και γρήγορα αλλαγές στις IT υποδομές οργανισμών εξ ου και η αυξανόμενη ανάγκη για στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό. Σε αβέβαιους καιρούς τα στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής οφείλουν να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους. Είναι συνετό να επανεξεταστεί η πρώτη δεκάδα για τα τρέχοντα λειτουργικά κόστη και συγκεκριμένα υποστηρικτικές συμβάσεις, ώστε να συμφωνηθούν όροι με παράταση σταθερής τιμής (fixed price), όπου είναι δυνατόν. Είναι επίσης λογικό να αναθεωρηθούν τα προτεινόμενα έργα προς υλοποίηση από την άποψη κινδύνου / κόστους για τους επόμενους 12-24 μήνες.

Η περίοδος αβεβαιότητας που προκύπτει από οποιοδήποτε Brexit εντός της ΕΕ αναβαθμίζει ανησυχίες για απρόσμενες αλλαγές αλλά προδιαθέτει και για ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμιστούν γρήγορα και εύκολα. Ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να συντηρούν legacy τεχνολογίες και είναι σε σαφώς πιο δυσμενή θέση για γρήγορη αντιμετώπιση αλλαγών καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτά τα περιβάλλοντα απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα με ένα σημαντικό κόστος. Ακόμα και εταιρείες που έχουν αγκαλιάσει την «επανάσταση στο διαδίκτυο» και λειτουργούν με web-based εφαρμογές δεν είναι ασφαλής αλλά είναι σε ευνοϊκή θέση για να αντιδράσουν αποδοτικά.

Οποιαδήποτε τροποποίηση legacy τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του νέου επιχειρηματικού τοπίου μετά από ένα Brexit, απαιτεί συνήθως, εξωτερικούς συμβούλους ή εκπαιδευμένο προσωπικό πληροφορικής. Αυτές οι λύσεις ενδέχεται να μην ικανοποιούν τις επιχειρηματικές ανάγκες οργανισμών εφόσον είναι χρονοβόρες και δαπανηρές.

Ένα μεγάλο μέρος της IT στρατηγικής μπορεί να επικεντρωθεί στην αγορά web-based τεχνολογιών, ώστε να τροποποιούνται χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων γνώσεων, μέσω ενός έξυπνου user interface αξιοποιώντας point-and-click και drag-and-drop τεχνολογίες. Άρα μια συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών Cloud, On-premise ή Hybrid Cloud καθίσταται πλέον αναγκαία.