Ο Σωτήρης Τριχάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα του κλάδου λίγο πριν το 14ο Ετήσιο Συνέδριο Logistics.

NetWeek: Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Σωτήρης Τριχάς: Η έννοια των logistics και της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί από μόνη της την πλέον σύγχρονη εκδοχή του management σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι νέες τάσεις τόσο στα ευρωπαϊκά, όσο και σε παγκόσμια πλαίσια, διαμορφώνονται με τέτοιους ρυθμούς που γεννούν συνεχώς απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όχι μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά και από τα κράτη. Αυτό συνεπάγεται τεράστια ευελιξία (flexibility) ώστε μια εταιρεία να είναι ανταγωνιστικότερη και αποδοτικότερη. Το συγκεκριμένο γεγονός  την οδηγεί στο να προσαρμόζεται στη ζήτηση. Οταν λοιπόν ο πελάτης έχει ανάγκη από το προϊόν, αυτό «παράγεται» και αποστέλλεται.

Η οικονομική κρίση επίσης οδήγησε και σε μια άλλη αναγκαιότητα. Στη λιτή και «πεινασμένη» αποθήκη – lean and hungry.  Ο τρόπος λειτουργίας μιας αποθήκης αλλάζει, καθώς η απαίτηση για καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων πόρων ενισχύεται. Η λιτή αποθήκη απασχολεί όσο το δυνατόν λιγότερο – αλλά ικανότατο – ανθρώπινο δυναμικό, έχει ελάχιστα λειτουργικά κόστη, συντηρεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον υφιστάμενο εξοπλισμό της και αποσβένει τις επενδυθείσες δαπάνες που ήδη την επιβαρύνουν.

NetWeek: Ποια είναι τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας; Ποιες οι επιπτώσεις και οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων στην εταιρεία;

Σωτήρης Τριχάς: Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε, η τυποποίηση είναι καθοριστική για τη μείωση του κόστους και την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε άλλου τύπου συσκευασία για την Ελλάδα, και διαφορετική για το εξωτερικό ή να έχουμε τελείως διαφορετικούς κωδικούς για διαφορετικές αγορές.

Επίσης, τα αποθέματα και η διαχείρισή τους (inventory control), το επίπεδο των οποίων συνιστά το μεγάλο στοίχημα του κάθε logistician, είναι  η κύρια αιτία για να χαρακτηριστεί μια εφοδιαστική αλυσίδα lean and hungry, το πρότυπο δηλαδή των εφοδιαστικών αλυσίδων σήμερα. Στην εποχή που ζούμε δεν έχουμε περιθώριο για χαμένα χρήματα.

Στόχος είναι να πετύχουμε το just in time, δηλαδή, το σωστό προϊόν στο σωστό χρόνο, και να αποφύγουμε τόσο το overstock όσο και το out of stock γιατί και τα δύο κοστίζουν. Με το overstock, η επιχείρηση δεσμεύει κεφάλαια και με το out of stock και η επιχείρηση έχει χαμένες πωλήσεις και ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος καθώς δεν του παρέχεται η αναμενόμενη υπηρεσία.


NetWeek: Πώς μπορεί κανείς να καταφέρει την αποτελεσματική λειτουργία των logistics, ειδικά σήμερα με τα περιορισμένα budget και τις πιέσεις για μείωση του κόστους;

Σωτήρης Τριχάς: Αυτό είναι το νέο μεγάλο στοίχημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κι είναι αλήθεια ότι όσο περισσότερο ρίχνουμε τα budget, τόσο μειώνεται και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να λοιπόν που σε αυτή την πρόκληση θα πρέπει να γίνουμε για μια ακόμα φορά ευρηματικοί και, κυρίως, σωστοί στις επιλογές μας αναφορικά με τις επενδύσεις στις οποίες θα προχωρήσουμε.

Αλλωστε, οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία είναι η γνώση, η εκπαίδευση και η εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα παίξει και η νέα γενιά logisticians που θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλες τις τάσεις και σωστά καταρτισμένοι ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις που γεννιούνται.

NetWeek: Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στη σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας; Ποιες είναι οι διαδικασίες, το λογισμικό και οι παράμετροι που πρέπει να προσεχθούν κατά τον σχεδιασμό ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία, αλλά και η λειτουργικότητα, της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Σωτήρης Τριχάς: Η τεχνολογία και η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι συστήματα όπως WMS, τεχνολογία RF , αλλά ακόμη και πιο προηγμένα όπως το Voice Picking είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία μιας αποθήκης. Αλλά και το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει μια αποθήκη έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν.

Ολοι πλέον εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που οδηγούν στη μείωση των λαθών και στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.

NetWeek: Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη που αποκομίζει μια εταιρεία από την επένδυση σε σύγχρονες λύσεις Πληροφορικής για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Σωτήρης Τριχάς: Πράγματι, το όφελος είναι τεράστιο όταν επιλεγεί η κατάλληλη λύση Πληροφορικής. Η απόσβεση της επένδυσης είναι γρήγορη, ενώ η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίας προς τους πελάτες είναι σχεδόν βέβαιη. Στόχος πάντα είναι να επιλεγούν ολοκληρωμένες λύσεις, που  θα απλοποιήσουν και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μιας εταιρείας και των διαδικασιών της.

NetWeek: Ποια είναι η  συνεισφορά του Supply Chain στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελάτη;

Σωτήρης Τριχάς: Στην εποχή μας ο επικεφαλής του Supply Chain είναι επίσης υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Έφυγε το εμπόρευμα στην ώρα του; Έφτασε σε καθορισμένο χρόνο στον πελάτη; Κατά την παράδοσή του ήταν έτσι όπως έπρεπε; Συνοδευόταν από τα κατάλληλα παραστατικά; Όλα αυτά είναι μετρήσιμα κάτω από τους δείκτες KPI. Κι αν γίνονται με τον σωστό τρόπο τότε οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών και παράλληλα στην άνοδο των δεικτών.


NetWeek: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου προμηθευτή και ποια τα κριτήρια αξιολόγησης των λύσεων;

Σωτήρης Τριχάς: Τα βασικά κριτήρια είναι η χρόνια συνεργασία, η συνεισφορά σε προηγούμενα έργα, το μέγεθος, η ποιότητα της εταιρείας, το κόστος, καθώς και το αν παραδίδει αυτό που υπόσχεται. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι και το after sales service. Ολες οι συνεργασίες εξετάζονται και τίθενται κάτω από διαφορετικό πρίσμα κάθε φορά. Στην Ελλάδα πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχουν αξιόλογοι συνεργάτες- προμηθευτές που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο προϊόν που παρέχουν και στην ικανοποίηση των πελατών τους. Οσο μεγαλύτερη σημασία δίνει κάποιος στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα, τόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση θα έχει από την αγορά στην οποία κινείται.

NetWeek: Ποια η σχέση του Διευθυντή Logistics με το Διευθυντή Πληροφορικής; Ποιες οι παράμετροι που καθορίζουν τη συνεργασία τους;

Σωτήρης Τριχάς: Είναι αλήθεια ότι από του λίγους διευθυντές με τους οποίους έχει τόσο στενή σχέση ο Διευθυντής Logistics είναι αυτός του ΙΤ. Ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού η σωστή υποστήριξη, η εμπειρία κι οι κατάλληλες τεχνολογικές  λύσεις μπορεί να αποβούν σωτήριες για την εταιρεία.

Who is who
Σωτήρης Τριχάς,
Πρόεδρος  Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Cargo Director, Goldair Handling ΑΕ
Ο Σωτήρης Τριχάς γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε Φυσικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος D.E.A. στον τομέα «Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών» από το Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon Sorbonne και MSc με ειδίκευση στο Business Logistics από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 στην Fides A.Ε. ως Αssistant Logistics Manager και στη συνέχεια, προήχθη σε Logistics Manager.

Το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα του Logistics Manager στην εταιρεία Allied Domecq A.E.B.E. (θυγατρική της ομώνυμης πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο των αλκοολούχων ποτών και κρασιών). Το 2001 εισήλθε στον Ομιλο Lavipharm όπου και ανέλαβε τη διεύθυνση Logistics των εταιρειών LAS A.E. και Pharma Logistics Α.Ε.. Μέχρι το Νοέμβριο του 2007 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Pharma Logistics, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2007 εργάστηκε στη Fashion Logistics του Ομίλου Sprider Stores. Από τον Ιούνιο 2010 έχει αναλάβει καθήκοντα Cargo Director στην εταιρεία Goldair Handling AE (εξυπηρετήσεις εδάφους) του ομίλου εταιρειών Goldair.

Από το 2009 είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.