Το τετράπτυχο modularity, usability, affordability και deployment architecture είναι εξίσου σημαντικό στην εύρεση του συμβατού πακέτου ITSM. Ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο για τη δέσμευση με ένα πακέτο ITSM είναι η ευκολία «συναρμολόγησης» ή ενεργοποίησης των διαφόρων κομματιών του παζλ της ολοκληρωμένης λύσης.

Με άλλα λόγια, μια  λύση προσαρμόσιμη στις ανάγκες του οργανισμού. Ο κάθε οργανισμός, κατά τη διαδικασία εξεύρεσης μιας λύσης ITSM, προχωρά σε σχετικές έρευνες για αναζήτηση των συμβατών ή προσαρμόσιμων λύσεων. Ομως, όπως και με τον σεισμογράφο, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον μπορούν να καταγραφούν απρόβλεπτες συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο την προσαρμοστικότητα λύσεων. Αρα, προκύπτει ένα ζητούμενο. Πώς είναι δυνατόν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον να περιοριστεί ο κίνδυνος που μπορεί να επηρεάσει την προσαρμοστικότητα ενός ITSM πακέτου; Η απάντηση μπορεί να έγκειται στην εφευρετικότητα, ως στρατηγική κατεύθυνση, που στόχο έχει την ανατροπή της προσαρμογής του πακέτου ITSM στις ανάγκες της αγοράς, καθιστώντας την αγορά προσαρμόσιμη στο ίδιο το εργαλείο.

Γνωρίζοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις», διοργανώθηκε πρόσφατα το ITSM Software Tools Forum στο Λονδίνο, όπου παρουσιάστηκε μια γκάμα πακέτων ITSM, που σκοπό είχε να αναδείξει την κατεύθυνση στην οποία επικεντρώνεται η έρευνα καινοτόμων λύσεων, καθώς και τι τείνει να προσελκύει το ενδιαφέρον οργανισμών όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής διαδικασιών ITSM στους χώρους τους. Ενδεικτικά, θα αναφερθώ στο ότι οι ίδιοι οι προμηθευτές οδηγούν τα «θέλω» της αγοράς με συνεχείς επενδύσεις σε καινοτομίες που ενσωματώνονται στις λύσεις ITSM.

Αρα, αυτοί οι οργανισμοί, είτε είναι καθιερωμένοι, είτε νεοεισαχθέντες, είτε καινοτόμο,ι είτε ηγέτες αγοράς, οφείλουν πλέον να θέτουν τους όρους του «trend setter», επενδύοντας στη διορατικότητα να εξυπηρετούν τις πιο trendy απαιτήσεις της αγοράς, με σκοπό την προσέλκυση ισχυρότερου αγοραστικού ενδιαφέροντος.