Ύψιστη προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας Νικ. Ι. Θεοχαράκης έχει η υλοποίηση των προαπαιτούμενων του ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) που θα τεθεί σε πανευρωπαϊκή ισχύ από τον Μάιο του 2018.

«Έχουμε μπει στη διαδικασία έγκρισης υλοποίησης συγκεκριμένων συστημάτων ασφαλείας και φυσικά σε βήματα συμμόρφωσης με τον επερχόμενο νόμο» δηλώνει στο NetFAX ο Μιχάλης Μωραϊτης, CIO της Νικ. Ι. Θεοχαράκης. Στο πλαίσιο δράσεων που θα αναλάβει η εταιρεία για την κάλυψη των απαιτήσεων του νόμου GRPR περιλαμβάνεται η εφαρμογή μιας λύσης DLP, συστήματα monitoring για τα δεδομένα και τα emails, η κρυπτογράφηση των βάσεων δεδομένων, η χαρτογράφηση της ροής δεδομένων, το «νοικοκύρεμα» του BYOD και η εξάλειψη του Shadow IT.

«Είμαστε σε συζητήσεις με εταιρείες που υλοποιούν αντίστοιχα συστήματα και βρισκόμαστε στο στάδιο καθορισμού τι θα υλοποιήσουμε και πώς, για να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η εφαρμογή του GDPR» συμπληρώνει ο M. Μωραϊτης. Όλα τα παραπάνω θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα χρόνο για να εφαρμοστούν, καθώς εκτός από τις παραπάνω υλοποιήσεις  θα απαιτηθεί εκπαίδευση του προσωπικού και αλλαγή της νοοτροπίας του στο θέμα της ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει παρουσιάσεις του GDPR σε όλα τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις του προσωπικού και των συνεργατών για την ασφάλεια, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία του προγράμματος. Εκτός από το GDPR, που θα απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του budget και του χρόνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ανάμεσα στα άλλα projects που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνεται η ανανέωση του πληροφοριακού συστήματος B2B της Yokohama καθώς και του web site της.