Η ελληνική οινοποιία Tsantali συνδέθηκε στο ευρύτατο B2B δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρισης των παραστατικών της με τους συνεργάτες της.

Οι καθημερινές εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας, περιλαμβάνουν έναν εξαιρετικά μεγάλο και επαναλαμβανόμενο αριθμό παραστατικών προς τους πελάτες της, τα οποία παραδοσιακά καταχωρούνταν χειροκίνητα από τα αρμόδια στελέχη του λογιστηρίου. Θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης και με ταυτόχρονη διαφύλαξη και αναβάθμιση των εμπορικών της σχέσεων, η εταιρεία εφάρμοσε τη λύση  R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, η οποία αυτοματοποιεί τη συλλογή, μεταφορά και καταχώριση των παραστατικών πώλησης της εταιρείας από ERP-σε-ERP, χωρίς καμία ανθρώπινη παρεμβολή, ενώ ταυτόχρονα μέσα από αυτοματοποιημένους ελέγχους εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών. Η οικογένεια Τσάνταλη είναι μια από τις παλαιότερες οικογένειες οινοποιών της Ελλάδας, διαθέτοντας σήμερα παρουσία σε 55 χώρες.