Ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση της Βρετανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Kate Smith, ειδικοί ασφάλειας της Οbrela Security εκπαίδευσαν στις 31 Μαρτίου το προσωπικό και τους διπλωμάτες της βρετανικής πρεσβείας σε θέματα Internet και social media security.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ο Γιώργος Ντάγκλας, COO της Obrela, κάλυψε ζητήματα όπως είναι η ασφάλεια πληροφοριών, οι απαιτήσεις προστασίας, η διαχείριση διαβαθμισμένης πληροφορίας, οι απειλές και τα περιστατικά ασφάλειας, οι μέθοδοι και τα σενάρια social engineering. Οι διπλωμάτες και το προσωπικό της πρεσβείας ανέφεραν  μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους ότι έλαβαν μια ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διεξοδική ενημέρωση, η οποία ήρθε να συμπληρώσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες.