O Ζαχαρίας Μαριδάκης, CIO του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ, αναλύει την καταλυτική επίδραση της Πληροφορικής στη Βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε τη ζωή μας να αλλάζει με ταχύτητα πρωτόγνωρη που οφείλεται κυρίως στην ταχύτητα αλλαγής της τεχνολογίας και, ειδικότερα, της Πληροφορικής. Τα αντικείμενά της, υπολογιστές και επικοινωνίες, βρίσκονται παντού, κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και μας επιτρέπουν δραστηριότητες που πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Ο τομέας που γνώρισε πρώτος, και συνεχίζει να γνωρίζει, την επίδραση της Πληροφορικής είναι αυτός των επιχειρήσεων.

Η εισαγωγή της στην τεχνολογία παραγωγής είχε και έχει δραματική επίδραση στην παραγωγικότητα αλλά και στην ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων. Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αγορά έχει αρχίσει να κατακλύζεται από τα λεγόμενα «έξυπνα  προϊόντα», που ενσωματώνουν επεξεργαστές, λογισμικό και δυνατότητες επικοινωνίας όπου χρειάζεται. Οπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, αυτή η τεχνολογική επανάσταση έχει μεγάλες ανάγκες από στελέχη με τις σωστές γνώσεις και δεξιότητες.

Αλλά  προσοχή! Οι απαιτούμενες γνώσεις αυξάνονται και αλλάζουν πολύ γρήγορα. Στο παιχνίδι θα μείνουν αυτοί που θα έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται.

«Βιομηχανική επανάσταση»
Η πρώτη επανάσταση στα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ήρθε με την ανάπτυξη των μικροϋπολογιστών και την εμφάνιση του PLC (Programmable Logic Controller).  Αν θελήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό σε έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι: μία ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιεί μια προγραμματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση οδηγιών και ειδικές λειτουργίες όπως είναι η λογική, η ακολουθία, ο χρόνος, η αρίθμηση κ.λ.π . για να ελέγξει μηχανές ή μια διαδικασία. Τα PLCs έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά και κυριαρχούν στη βιομηχανία σαν συσκευές ελέγχου.

Παράλληλα, αρχίζει η ανάπτυξη ιεραρχικών συστημάτων ελέγχου που περιέχουν μεγάλο αριθμό μικροϋπολογιστών.  Οι βιομηχανικές εφαρμογές αποδεικνύουν ότι η συνύπαρξη υπολογιστών και PLCs αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Για την καλύτερη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτύου επικοινωνίας. Πλεονεκτήματα της χρήσης αυτών είναι η αισθητή μείωση του κόστους καλωδίωσης, η μείωση του όγκου των ταμπλό χειρισμού (λόγω αποκέντρωσης και χρήσης οθονών), η μείωση των επιπρόσθετων εξαρτημάτων διασύνδεσης, η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, η κεντρική επεξεργασία και συγκέντρωση δεδομένων και, τέλος, η μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και παραγωγικότητα

Ολοκληρωμένη Παραγωγή με Υπολογιστές
Η εισαγωγή των Υπολογιστών στη Βιομηχανία  αποτελεί τη νέα ιεραρχική δομή ελέγχου των παραγωγικών μονάδων όπως:
1) άμεσος / αυτόματος έλεγχος
2) εποπτικός έλεγχος
3) χρονοπρογραμματισμός και λογιστικός έλεγχος παραγωγής
4) διαχείριση παραγωγής

Τα υπολογιστικά συστήματα αναλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, τη λειτουργία συστημάτων ψηφιακού αυτόματου ελέγχου, την επιτήρηση και τον προγραμματισμό της παραγωγής. Για να καλυφθεί επικοινωνιακά ο έλεγχος μιας σύγχρονης βιομηχανικής διαδικασίας προσδιορίζονται τρία διαφορετικά δίκτυα.

· Το ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιείται για σύνδεση αισθητήρων, κινητήρων και ενεργοποιητών με τους ελεγκτές.
· Το εποπτείας, στο οποίο ενώνονται οι διάφοροι ελεγκτές / SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, ένα σύστημα που συλλέγει δεδομένα από διάφορους αισθητήρες σε ένα εργοστάσιο, τα οποία στέλνει σε έναν κεντρικό υπολογιστή που τα διαχειρίζεται και στη συνέχεια ελέγχει τα δεδομένα αυτά).
· Το οργάνωσης, που χρησιμοποιείται για διασύνδεση του συστήματος ελέγχου με το ευρύτερο σύστημα πληροφοριών της εταιρείας.

Τα τρία αυτά επίπεδα έχουν αυτονομία μεταξύ τους και τυχόν βλάβη που θα παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε από αυτά, δεν εμποδίζει τη λειτουργία των υπολοίπων. Με την ανάπτυξη της Πληροφορικής, τα μέχρι τώρα «κλειστού» τύπου Βιομηχανικά προγράμματα εξελίσσονται το ένα μετά το άλλο σε «ανοιχτά» όσον αφορά το επικοινωνιακό τους κομμάτι, με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμα ακόμα και από απομακρυσμένα σημεία, είτε για εποπτεία είτε για επίλυση προβλημάτων.

Γενικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι, καθώς ανεβαίνουμε από τη βάση προς την κορυφή της ιεραρχίας σε μια επιχείρηση, έχουμε συνεχή αύξηση της σοβαρότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται, μείωση του ρυθμού των αποφάσεων / δευτερόλεπτο και συνεχή αύξηση του όγκου της πληροφορίας προς επεξεργασία. Η σωστά σχεδιασμένη υποδομή Πληροφορικής αποτελεί, όσο ποτέ άλλοτε, τον «ακρογωνιαίο λίθο» για τη λειτουργικότητα των νέων τεχνολογιών που εμφανίζονται ραγδαία και την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο του πληροφοριακού συστήματος μιας Βιομηχανίας, Επιχείρησης  ή Οργανισμού.