Ο Μιχάλης Σενής, Τομεάρχης Ενοποιημένων Δικτύων Πληροφορικής & Τηλ/νιών της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπ/νιών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μιλά για την αξιοποίηση των UC.

NetWeek: Ποια η δραστηριοποίηση του ΔΑΑ όσον αφορά τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες;

Μιχάλης Σενής: O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) έχει υλοποιήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια εφαρμογές και συστήματα που οδηγούν στην αξιοποίηση του μοντέλου «one phone concept» και τη λεγόμενη «σύγκλιση» συστημάτων τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Οι υπάλληλοι της εταιρείας του αεροδρομίου απολαμβάνουν υπηρεσίες UC (Unified Communications) όπως:

  • Push e-mail service: παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, calendar, contacts σε πραγματικό χρόνο σε έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας
  • Mobile extension: πρόκειται ουσιαστικά για την προέκταση του εταιρικού τηλεφωνικού κέντρου με κοινή αριθμοδότηση και τις αντίστοιχες υπηρεσίες   στις εταιρικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας
  • Mobile VPN: ενδοεταιρική επικοινωνία μεταξύ εταιρικών κινητών τηλεφώνων και εταιρικού τηλεφωνικού κέντρου  με ελάχιστο κόστος
  • Διαχείριση υπηρεσιών αυτόματου τηλεφωνητή και fax μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Audio/video/web conferencing εφαρμογές μέσω του εταιρικού δικτύου.

Πρόκληση ήταν να αξιοποιηθεί μια νέα τεχνολογία και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, κατανοώντας τις επιχειρησιακές ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον

NetWeek: Ποια τα οφέλη από τη σχετική εγκατάσταση;

Μιχάλης Σενής: Τα κυριότερα κίνητρα για μία επιχείρηση σήμερα για τη μετάβαση σε μία ενοποιημένη αρχιτεκτονική φωνής-δεδομένων και στην εκμετάλλευση ενοποιημένων υπηρεσιών είναι τα εξής:

  • Διευκόλυνση της μετακίνησης των εργαζομένων εντός της επιχείρησης (π.χ. extension mobility, wireless laptop με softphone, smartphones).
  • Δυνατότητα για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και παροχή νέων υπηρεσιών με μειωμένους χρόνους υλοποίησης (directories, υπηρεσίες XML).
  • Δυνατότητα για γρήγορη και με ελάχιστο κόστος ενσωμάτωση στο εταιρικό δίκτυο πρόσθετων απομακρυσμένων σημείων/ κτιρίων.
  • Μείωση λειτουργικού κόστους για την ενδοεταιρική επικοινωνία μέσω του mVPN.

NetWeek: Ποιες οι προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν;

Μιχάλης Σενής: Μια αρχική πρόκληση ήταν να αξιοποιηθεί μια νέα τεχνολογία και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, κατανοώντας  τις επιχειρησιακές ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον όπως είναι το αεροδρόμιο. Επίσης, μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, υπήρξε η ανάγκη για δημιουργική συνέργεια των δύο κόσμων της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, επιλέγοντας κατά περίπτωση τα πλεονεκτήματα των δύο τομέων.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια περαιτέρω επέκταση της κεντρικής υποδομής Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Αερολιμένα με μία καινούργια λύση, την IP τηλεφωνία, χρησιμοποιώντας επίσης το υπάρχον ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για μεταφορά φωνής και δεδομένων και τη διασύνδεσή της με το εταιρικό δίκτυο PABX  για την υλοποίηση της ασύρματης IP τηλεφωνίας και πληθώρας εφαρμογών.

NetWeek: Ποια τα σχέδια για το μέλλον;

Μιχάλης Σενής: Στο πλαίσιο συνεχούς μέριμνας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματίζει συνεχώς νέες επενδύσεις, σχέδια και αναβαθμίσεις. Μεταξύ των βραχυπρόθεσμων στόχων μας είναι η ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών υπηρεσιών ενοποιημένων επικοινωνιών κάτω από μια κοινή πλατφόρμα της Microsoft και η ενεργοποίηση της υπηρεσίας instant messaging. Ηδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες πιλοτικές εφαρμογές.

Επίσης, δρομολογείται η εφαρμογή της ενοποίησης της σταθερής με κινητή τηλεφωνία (fixed-mobile convergence) για την πελατειακή βάση μας στην αεροδρομιακή κοινότητα.

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους: