Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες προτεραιότητες της Τράπεζας Κύπρου και στο πλαίσιο αυτό πολλά από τα πρόσφατα projects της Τράπεζας αφορούσαν την αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών της.

«Αυξήσαμε σημαντικά τις digital υπηρεσίες και προχωρήσαμε σε βελτιώσεις, ώστε η ευκολία πρόσβασης, αλλά και η εργονομία του mobile app και της browser έκδοσης, να είναι ακόμη πιο ουσιαστικές για τον χρήστη. Πολύ σημαντικό για εμάς είναι  να αισθάνονται οι πελάτες μας ασφαλείς και προστατευμένοι από κοκόβουλες επιθέσεις .

Γι’ αυτό αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υποδομές ασφάλειας και επενδύουμε σε τεχνολογία αλλά και έμψυχο δυναμικό που έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να προστατεύσει τους πελάτες και συνεργάτες μας από τους αυξανόμενους κινδύνους στον κυβερνοχώρο» δηλώνει στο NetFAX, ο Φίλιππος Λεάνδρου, Manager Information Technology Services της Τράπεζας Κύπρου.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε και στα συστήματα που αφορούν τα καταστήματά μας με στόχο τη βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών μας και ταυτόχρονα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων» συμπληρώνει.
Στα σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από την Τράπεζα περιλαμβάνεται η  αναβάθμιση του συστήματος καρτών και η αναβάθμιση του συστήματος Anti-Money Laundering.

Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός projects αφορούσε τη συμμόρφωση συστημάτων και διαδικασιών στα Κανονιστικά Πλαίσια και τις απαιτήσεις Ασφάλειας Πληροφοριών. «Οι επιχειρηματικοί στόχοι και γενικότερα η στρατηγική μας βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: το “digital transformation” της Τράπεζας, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συστημάτων, τη  βελτίωση σε θέματα  συμμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου και τον εξ ορθολογισμό των λειτουργιών των συστημάτων Πληροφορικής» επισημαίνει ο Φ. Λεάνδρου.

Κάθε πυλώνας περιλαμβάνει αρκετά φιλόδοξα σχέδια, κάποια εκ των οποίων είναι σε εξέλιξη, ενώ μια σειρά από σημαντικά έργα έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν σύντομα. Για παράδειγμα, συνεχίζεται η εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας για τη ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας, τα οποία θα  επιτρέπουν στους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της από μόνοι τους με ταχύτητα και ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, γίνονται σημαντικές αλλαγές για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στα υποκατάστημα με την εισαγωγή ενός νέου συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, καθώς επίσης και σημαντικών  αυτοματισμών  που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την περαιτέρω μείωση του χρόνου αναμονής στο κατάστημα.
«Εργαζόμαστε επίσης προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού τον εμπορικών μας επιχειρήσεων και πιστωτικών καρτών και προχωρούμε σε αναβάθμιση του συστήματος πληρωμών μας για τη βελτίωση του “Straight Through Processing” (STP) ποσοστού μας με στόχο να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους διεθνείς και τοπικούς μας πελάτες. Για τις κάρτες ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη φάση του έργου αντικατάστασης του συστήματος καρτών που αναμένεται να προσφέρει περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα». Τέλος, για την καλύτερη προστασία των πελατών της τράπεζας από απάτες εισάγεται ένα νέο σύστημα Fraud Prevention Management System , το οποίο χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (όπως machine learning και predictive modelling), ενώ αξιοποιείται και η νέα τεχνολογία Business Process Management (BPM), με δυνατότητες αυτόματης αναγνώρισης και αναπροσαρμογής αδυναμιών σε διαδικασίες.