Διαρκής μέριμνα της Tράπεζας της Ελλάδος είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της.

Παράλληλα, σκοπεύει να τρέξει projects που αξιοποιούν την Επιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ), ώστε μέσα από τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση πληθώρας δεδομένων από ανεξάρτητες πηγές σε πραγματικό ή μη χρόνο, μέσω της πληθώρας εξειδικευμένων γραφικών, με διαδραστικές δυνατότητες και ποικίλες επιλογές αναπαράστασης, να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη αποφάσεων, η παραγωγή και διαμόρφωση των κατάλληλων αναφορών προς τις επιχειρησιακές περιοχές μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης σε netbooks και κινητές συσκευές (tablets και smartphones). Επίσης μέσα στα επόμενα σχέδια της Τράπεζας είναι και η απόκτηση πιστοποίησης για τη μέτρηση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς θεωρεί ότι η σύγχρονη Πληροφορική πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς το μοντέλο της παροχής μετρήσιμων και αξιόπιστων υπηρεσιών.