Τα Facilities Management Awards 2015, για 2η χρονιά, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Έχουν ήδη υποβάλει τις υποψηφιότητές τους εταιρείες από τον κλάδο του FM, Shopping Centers, Real Estate, Construction, Hospitals, Retail, Transportation Infrastructure, Utilities κ.ά. Το ηλεκτρονικό σύστημα, www.fmawards.gr, θα δέχεται υποψηφιότητες μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν τη συνεισφορά της αποτελεσματικής διαχείρισης εγκαταστάσεων στην αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και, συνακόλουθα, στην εθνική οικονομία.