Σε συμφωνία με τον Όμιλο ΟΤΕ-Cosmote έχει προχωρήσει η Χατζηγεωργίου Α.Ε. για την πλήρη αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών της υποδομών, τόσο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, όσο και στα 11 καταστήματα λιανικής Porcelana σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFAX.

Η λύση περιλαμβάνει τη σύνδεση των κεντρικών της εταιρείας μέσω οπτικής ίνας  με το δίκτυο του ΟΤΕ,  η οποία θα επιτρέψει στην παρούσα φάση την αύξηση του bandwidth τόσο του Internet όσο και του δικτύου VPN με τα καταστήματα και, ταυτόχρονα, λόγω της φύσης του μέσου της σύνδεσης, θα δίνει την χωρίς περιορισμό αύξηση του bandwidth (εφόσον οι ανάγκες το απαιτήσουν). Για λόγους high availability του κεντρικού, η λύση περιλαμβάνει την ύπαρξη ασύρματης ζεύξης  LMDS, τόσο για το Internet όσο και για το MPLS VPN, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση προβλήματος στην οπτική ίνα.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες η λύση για τα κεντρικά γραφεία περιλαμβάνει τη αντικατάσταση των ISDN τηλεφωνικών γραμμών με πακέτο γραμμών που υποστηρίζει τη μετάβαση σε IP τηλεφωνία για όλο τον όμιλο. Ταυτόχρονα με την παραπάνω αναβάθμιση των υποδομών έχει ξεκινήσει ένα εξίσου μεγάλο project ενοποίησης αναβάθμισης και διάθεσης στο cloud και σε mobile συσκευές του συστήματος reporting της εταιρείας. Για το project αυτό θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες της Microsoft (SQL Server και Analysis Services).

Στον SQL Server θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων Data Warehouse, στην οποία θα συγκεντρωθούν δεδομένα τόσο από το ERP, όσο και από άλλες πηγές δεδομένων όπως την Oracle όπου βρίσκεται το WMS, ενώ θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα του Analysis Services για Data Mining. H υλοποίηση του έργου θα προσφέρει πρόσβαση στις λειτουργίες reporting μέσω Web ή φορητών συσκευών, ενώ θα προσθέσει και τη δυνατότητα εξελιγμένου Visualization και Data Filtering, οδηγώντας στη δημιουργία ενός εξελιγμένου εργαλείου reporting.