Ένα πολύ σημαντικό και απαιτητικό project μετάβασης σε πλατφόρμα SAP ξεκινά αυτή την περίοδο στην 3M Ελλάς.

«Στο πλαίσιο του έργου δεν υλοποιούμε απλά τη μετάβαση σε μία άλλη πλατφόρμα, αλλά αλλάζουμε διαδικασίες, ακόμα και δομές, με έναν απόλυτο στόχο: τη διευκόλυνση του πελάτη στις συνδιαλλαγές που κάνει μαζί μας. Η πολυπλοκότητα που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση δεκάδων έως και εκατοντάδων εφαρμογών από τις θυγατρικές της 3Μ, όπως η 3Μ Ελλάς, δυσκολεύει την 3Μ στο σύνολό της στην έγκαιρη και αποτελεσματική συλλογή στοιχείων με στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διέρχεται ένα παγκόσμιο Business Transformation με σκοπό να απλοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις διαδικασίες, αλλά και τη λειτουργία της, χρησιμοποιώντας μία πλατφόρμα κοινή για όλους» δηλώνει στο NetFAX o Απόστολος Κοσιάβελος, IT Manager και Business Transformation Leader της 3M Ελλάς. Το project μετάβασης σε πλατφόρμα SAP ξεκινάει το Νοέμβριο 2016 και αναμένεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου 2018.

«Οι κυριότερες προκλήσεις σχετίζονται με την εμπλοκή του εργατικού δυναμικού της 3Μ Ελλάς στην υλοποίηση της μετάβασης σε περιβάλλον SAP, καθώς το project αυτό είναι τεραστίων διαστάσεων σε έκταση, αλλά και σε πολυπλοκότητα.  Η κύρια απασχόληση μας στο τωρινό αρχικό στάδιο είναι η ορθή αποτύπωση των δεδομένων που είναι ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας της υλοποίησης» συμπληρώνει ο Απόστολος Κοσιάβελος.