Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί με άμεσο όσο και αποτελεσματικό τρόπο στις διαρκώς εντεινόμενες όσο και διαφορετικές ανάγκες των IT hardware προϊόντων έναντι των υπηρεσιών cloud, των “έξυπνων” συσκευών και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η Acer προχώρησε στη δημιουργία δύο, κεντρικών επιχειρηματικών ομάδων.

Πρόκειται για τα Core και New Business, απώτερος σκοπός των οποίων είναι κάθε ένας εξ’ αυτών να εστιάσει τις προσπάθειές του εντός του οικοσυστήματός του. Υπό τη σκέπη του Core Business θα εντάσσονται οι τομείς των ΙΤ προϊόντων που περιλαμβάνει φορητούς και σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς επίσης και tablets με τα αντίστοιχα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, τις ψηφιακές οθόνες, τις λύσεις server, καθώς επίσης και τις λειτουργίες εταιρικού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Όσο για το New Business, θα περιλαμβάνει  τους τομείς του Build Your Own Cloud (BYOC) και των “έξυπνων” προϊόντων που συνίσταται από τις υπηρεσίες BYOC, τα smartphones, τις wearable  συσκευές, το value lab, αλλά και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.