Η Alpen κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Ηλεκτρονικού και Κλιματιστικού Εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.».

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικού, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού και εξαερισμού και προμήθεια και εγκατάσταση δικτύωσης ασθενών ρευμάτων για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ ΑΕ  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.306 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.