Η νέα λύση Security Information and Event Management (SIEM) της Aspida Cyber Security μπορεί να παρακολουθεί τις πληροφοριακές υποδομές 24 ώρες το 24ωρο μέσω του Security Operations Center (SOC) και να ενεργεί άμεσα σε περιστατικά ασφαλείας.

Η νέα λύση ανταποκρίνεται στη στρατηγική της εταιρείας να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών της, αναπτύσσοντας customized λύσεις, οι οποίες εστιάζουν στην ποιότητα και στην παροχή υπηρεσιών.Η Aspida Cyber Security, μέλος του Ομίλου Aspida παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ευπάθειες υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων εταιριών κάθε κλάδου σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των χρηστών μιας εταιρείας.