Η SAP Hellas γνωστοποιεί την ένταξη της εταιρείας Assertive στο Οικοσύστημα των Συνεργατών της.

Η κίνηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο το δίκτυο επίσημων συνεργατών της SAP Hellas και αναδεικνύει τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην παροχή προστιθέμενης αξίας, μέσω κλαδικά εστιασμένης υπεροχής και μιας πραγματικά επιχειρηματικής προσέγγισης, η οποία προσαρμόζεται στις ξεχωριστές ανάγκες και προκλήσεις της κάθε επιχείρησης.

Η Assertive δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού, με ειδίκευση σε συστήματα Enterprise Performance Management (EPM). Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη SAP Hellas για την προώθηση και υλοποίηση λύσεων SAP EPM, οι οποίες αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου λύσεων SAP Business Objects.