Σε φάση σχεδιασμού για τη μεταφορά των πληροφοριακών υποδομών σε νέες εγκαταστάσεις βρίσκεται αυτήν την περίοδο η Βιοχημεία Α.Ι.Ε.

Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης πολυπλοκότητας, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 8 μήνες. «Στο πλαίσιο του έργου θα επανασχεδιάσουμε την υποδομή μας, θα εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες και θα θέσουμε τις βάσεις, έτσι ώστε να συνεχίσει να εκτελείται ομαλά το επιχειρηματικό πλάνο και η λειτουργία της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια» δηλώνει στο NetFax ο Χρήστος Σαρρής, IT Manager της Βιοχημεία Α.Ι.Ε.

Το έργο θα χωριστεί σε αρκετά υποέργα, ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ο σχεδιασμός του network infrastructure (τα πάντα πλέον θα είναι IP-based),που θα χωρίζεται σε τρία μέρη:(i) Καταγραφή των εταιρικών αναγκών, των απαιτήσεων του λογισμικού (Application κα Database servers), πρόβλεψη για το μέλλον κ.λπ. , (ii) Τη φυσική υποδομή (OSI Layer 1-3) και το πώς θα επιτυγχάνεται η συνδεσιμότητα των συστημάτων, πώς θα γίνεται η δρομολόγηση (routing) και η μεταφορά (switching) των δεδομένων, την ασφάλεια κ.λπ. και (iii) Τη λογική υποδομή (δικτυακά πρωτόκολλα, υποστηριζόμενες υπηρεσίες κ.λπ.).

Το μοντέλο του νέου δικτύου σχεδιάζεται σε ειδικό λογισμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να δέχεται configurations από συσκευές δικτύου διάφορων προμηθευτών και να εξομοιώνει τη λειτουργία τους και τη συμπεριφορά τους στο δίκτυο. «Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να εξομοιώσουμε στο μοντέλο σενάρια λειτουργίας και φόρτου του δικτύου, να δημιουργήσουμε βλάβες και τρόπους αντιμετώπισης, να μεταβάλουμε δυναμικά τον σχεδιασμό, να προβλέψουμε μελλοντικές ανάγκες, να δούμε πως συμπεριφέρεται υπάρχον εξοπλισμός με τον νέο ή ακόμη και να γνωρίζουμε εξαρχής τα κόστη λειτουργίας» συμπληρώνει ο Χρήστος Σαρρής.