Αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της e-πύλης minfin.gr. Το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εν γένει συντήρησης της διαδικτυακής πύλης www.minfin.gr, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών ανέλαβε να προσφέρει η εταιρεία BetaCONCEPT.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 16.900,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία BetaCONCEPT αναμένεται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και αναβαθμίσεις τόσο του λειτουργικού συστήματος όσο και της βάσης των δεδομένων, αναβαθμίσεις του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου Astroboa, αναβαθμίσεις του λογισμικού της διαδικτυακής πύλης, ενημερώσεις ασφαλείας για το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές, διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ανάταξη του λειτουργικού συστήματος εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση απώλειας κ.ο.κ.