Τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) επέλεξε η CD Media S.E., για την αποϋλοποίηση της αποστολής των παραστατικών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, την εύκολη παρακολούθηση της παραλαβής τους από τους πελάτες της και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους στις καθημερινά επαναλαμβανόμενες λειτουργίες του λογιστηρίου.

Έχοντας ως στόχο τη μείωση του διαχειριστικού κόστους, η CD Media S.E. επέλεξε την  ολοκληρωμένη υπηρεσία R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link, για την αυτοματοποίηση της μεταφοράς και την αρχειοθέτηση των παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά, δελτία αποστολής) ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης φυσικού παραστατικού.

Κατά συνέπεια, η πλήρης κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών (καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία αντικαθίσταται πλήρως από την ηλεκτρονική αποστολή τους μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο), είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του διαχειριστικού κόστους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την οργάνωση των λειτουργιών τιμολόγησης στο τμήμα λογιστηρίου.

Επιπρόσθετα, η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κατάστασης-παραλαβής των εξερχομένων παραστατικών, γίνεται μέσα από το online portal της υπηρεσίας R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link όπου μέσα από ένα οικείο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδοποιήσεις αιτημάτων διασύνδεσης, να αποστέλλει ή να δέχεται αιτήματα διασύνδεσης καθώς και να παρακολουθεί το status των αιτημάτων του.