Η Cisco άνοιξε σε όλους τη νέα της τεχνολογία ασφάλειας δικτύωσης “Encrypted Traffic Analytics” (ETA) σε όλους τους χρήστες.

Με τη λύση της Cisco μπορούν, έτσι, να ψάξουν για πιθανά malware σε δεδομένα που μεταδίδονται κρυπτογραφημένα. Σύμφωνα με την Cisco, η τεχνολογία μπορεί, αξιοποιώντας το Machine Learning, να αναγνωρίσει malware σε κρυπτογραφημένα data streams, χωρίς να χρειαστεί να αποκρυπτογραφηθούν προηγουμένως, κάτι που θα έρχονταν σε αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικότητας. Για τον εντοπισμό του malware χρησιμοποιούνται οι SaaS λύσεις Stealthwatch και η Talos CiscoThreat Intelligence.

Η τεχνολογία ETA υποστηρίζει όλες σχεδόν τις πλατφόρμες enterprise routing, συμπεριλαμβανομένων των ISR και ASR routers,  όπως και των Virtual Cloud Services routers (CSR). Σύμφωνα με την Gartner, το 2019 περισσότερο από το 80% της κυκλοφορίας στο Web θα είναι κρυπτογραφημένο. Επίσης, περισσότερο από το 50% του malware θα αξιοποιεί την κρυπτογράφηση, κάτι που καταδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία της τεχνολογίας και των νέων εργαλείων της Cisco.