Η D.I.S. συμμετέχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Microsoft στο συνεδριακό κέντρο Δαΐς, στο Μαρούσι, στις 15 Μαρτίου.

Η εκδήλωση έχει τίτλο ‘Microsoft Business Intelligence – The 2010 Wave’ και παρουσιάζει τις πρωτοποριακές  νέες δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός των SQL Server 2008 R2, SharePoint Server 2010 και SQL Server PowerPivot for Excel 2010 της Microsoft. Η D.I.S. συμμετέχει ως Χορηγός, υπογραμμίζοντας την στρατηγική σημασία που έχει το Business Intelligence για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις σημερινές συνθήκες. Η D.I.S. επενδύει συστηματικά στις λύσεις Business Intelligence, έχοντας υλοποιήσει πάνω από 60 έργα BI τα τελευταία χρόνια, σε καταξιωμένες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Επιπρόσθετα, η D.I.S. έχει υλοποιήσει και έργα Budgeting & Planning με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες της Microsoft. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, συμμετέχει σε πάνελ διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 4:30 μ.μ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά απαιτεί προεγγραφή.