Η Data Communication παρουσίασε το ΙnnovEra 4 All. Πρόκειται για μια καινοτόμο ολοκληρωμένη ERP λύση, που απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το ΙnnovEra 4 All βασίζεται στο InnovEra ERP της Data Communication και στο Microsoft Dynamics NAV 2009 και αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης. Ο επιχειρηματίας μπορεί τώρα να προμηθευτεί το InnovEra 4 All με αγορά ή ενοικίαση και με κόστος από 4,5 ευρώ την ημέρα.

Η λύση καλύπτει άμεσα όλες τις τυπικές ανάγκες μιας ελληνικής επιχείρησης αναφορικά με πελάτες – προμηθευτές, είδη – αποθήκη, αγορές – πωλήσεις, εισπράξεις – πληρωμές – ταμειακή ρευστότητα, λογιστική και οικονομική παρακολούθηση, καθώς και πλήθος πληροφοριακών και στατιστικών αναφορών.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data Communication, Παναγιώτης Βασιλειάδης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ανάπτυξη του InnovΕra 4 All, μίας οικονομικής και ευέλικτης λύσης διεθνούς λογισμικού προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, καθώς και στις απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής. Η προσέγγιση InnovΕra 4 All καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες μίας επιχείρησης που δε θέλει να δαπανήσει πολλά για τη μηχανογραφική της οργάνωση και στηρίζεται στη λογική της υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος σε μικρό χρόνο».