Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Softone ERP στην εταιρεία Verbund, τον μεγαλύτερο εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, από την Digimark ΑΕ, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne.

Η Verbund επέλεξε να προχωρήσει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού περιβάλλοντός της μέσω του Softone ERP, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει ενότητες Εμπορικής Διαχείρισης, Παροχής Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, CRM, Εργαλεία Business Intelligence και Reporting, Διασύνδεση με Τηλεφωνικό Κέντρο μέσω CTI για καταγραφή και διαχείριση εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων κ.α.

Έπειτα από ενδελεχή μελέτη των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων της εταιρείας, οι βασικές οντότητες του ERP/CRM που παραμετροποίησε η Digimark για την Verbund είναι οι εξής: α) ERP – για την εμπορική και λογιστική διαχείριση της επιχείρησης, β) CRM – για το τμήμα Call Center, το Τμήμα Πωλήσεων, το Τμήμα Λογαριασμών, το Τμήμα Βλαβών και το Τμήμα Μάρκετινγκ, γ) Μισθοδοσία – για το Τμήμα Μισθοδοσίας και τη διαχείριση του προσωπικού, δ) IP PBX – τηλεφωνικό κέντρο VoIP νέας γενιάς με απεριόριστες λειτουργίες και ε) CTI – εφαρμογή διασύνδεσης τηλεφωνικού κέντρου IP με το λογισμικό ERP/CRM, για καταγραφή και διαχείριση όλων των κλήσεων μέσα από ενιαίο περιβάλλον.