Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Παγγαίου αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, την έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας Digital Innovations Ψηφιακές Καινοτομίες για να προχωρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου». Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία απορρίφθηκε η προσφορά της ένωσης Dotsoft–Γνώμων Πληροφορικής.