Η E-plus εγινε η πρωτη εταιρεία στη Γερμανία με σταθμό βάσης που δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από το γερμανικό δίκτυο.

 Αντί αυτού, η εγκατάσταση βασίζεται σε έναν συνδυασμό ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ο οποίος υποστηρίζεται από τεχνολογία κυψελών καυσίμου και μπαταριών βαθιάς εκφόρτισης.Η μονάδα ενεργειακών λύσεων της Nokia Siemens Networks εγκατέστησε τον «πράσινο» σταθμό βάσης.

Η φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εγκατάστασης επιτρέπει στην E-Plus να μειώσει το αποτύπωμά της σε άνθρακα.Η εξ’αποστάσεως διαχείριση ενέργειας από την Nokia Siemens Networks επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των στοιχείων πράσινης ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή. Πρόκειται για το πρώτο από 15 σημεία σταθμών βάσης τα οποία θα εγκατασταθούν μέσα στο 2011.