Η Μενέλαος Φρούτα ΕΠΕ, η μεγαλύτερη εγκατάσταση της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, επέλεξε το Entersoft Business Suite, ως το πιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τις εταιρείες του Ομίλου.

Η ανάγκη μιας ενοποιημένης πλατφόρμας λογισμικού, με ευελιξία και επεκτασιμότητα που να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών της Μενέλαος Φρούτα ΕΠΕ, ήταν τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην επιλογή του Entersoft Business Suite. Το νέο πληροφοριακό σύστημα που υλοποίησε η Ergologic, δίνει έμφαση στον αυτοματοποιημένο τρόπο τιμολόγησης, στην πρόταση τιμής κερδοφορίας και εκκαθάρισης ανά παρτίδα με υπολογισμό των εμπορικών και των παραγωγικών εκκαθαρίσεων και αποτελεί πλέον ενιαίο περιβάλλον οργάνωσης και διαχείρισης της Οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, της διαχείρισης Προμηθειών και  Αποθεμάτων καθώς και της Εμπορικής Δραστηριότητας, με ισχυρές δυνατότητες σχηματισμού Εμπορικών και Πιστωτικών πολιτικών. Η Ergologic, με πολυετή παρουσία στο χώρο της Πληροφορικής και πιστοποιημένος Platinum συνεργάτης των προϊόντων Entersoft, αποτέλεσε  την τελική επιλογή της Μενέλαος Φρούτα ΕΠΕ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της υλοποίησης σύνθετων έργων Πληροφορικής.

Ο κ. Μενέλαος Τζούρης, ένας εκ των βασικών μετόχων της Μενέλαος Φρούτα ΕΠΕ, ανέφερε σχετικά: «Η εταιρεία βασίζει την περεταίρω ανάπτυξή της σε νέες τεχνολογίες με σκοπό την βελτίωση του ελέγχου και της παρακολούθησης όλων των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτά, αποφασίσαμε την επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη και του προϊόντος εκείνου που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και θα τις ξεπεράσει. Το Entersoft Business Suite, ανταποκρίθηκε πλήρως σε όλες τις απαιτητικές μας προδιαγραφές, διαθέτοντας μια πληθώρα εργαλείων ανάλυσης και αξιοποίησης των πληροφοριών μας βοήθησε να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά μας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά τον έλεγχο των εμπορικών μας συναλλαγών, ενισχύοντας την κερδοφορία μας και απογειώνοντας την εμπορική εικόνα της επιχείρησής μας».