Στην European Profiles Α.Ε. κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που αφορούσε το Τμήμα 8 (Υπηρεσίες υποστήριξης 7ης Υ.ΠΕ.), του έργου με τίτλο: "Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος", που διεξήγαγε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η αξία του έργου, το οποίο διεκδίκησε και η Grant Thornton, ανέρχεται στα επίπεδα των 492.246 ευρώ με ΦΠΑ.