Οι απροστάτευτες Web εφαρμογές είναι ο ευκολότερος τρόπος εισόδου των hackers στο δίκτυο ενός οργανισμού και αυτές είναι ευάλωτες από ένα μεγάλο αριθμό επιθέσεων.

Η πολυεπίπεδη προσέγγισή της Fortinet είναι το FortiWeb, μια ολοκληρωμένη λύση Web Application Firewall, η οποία προστατεύει τις Web εφαρμογές από τις OWASP Top 10 επιθέσεις και πολλές ακόμα. Η υπηρεσία Web Application Security που διαθέτει το FortiWeb, ενημερώνεται από τα FortiGuard labs και χρησιμοποιεί πληροφορίες που βασίζονται στις πιο πρόσφατες ευπάθειες, bots, ύποπτα URL, data patterns, και εξειδικευμένες heuristic μηχανές αναζήτησης ώστε να διατηρούν τις εφαρμογές σας ασφαλείς από SQL injection, cross-site scripting, buffer overflows και cookie poisoning, κακόβουλες πηγές κι επιθέσεις DoS. Το FortiWeb, διαθέτει επίσης layer 7 Load Balancing δυνατότητες, καθώς επίσης και SSL offloading για πιο αποτελεσματική απόδοση εφαρμογών. Η Fortinet διοργανώνει στις 25 Ιουλίου ένα web σεμινάριο για το FortiWeb, την αναγνωρισμένη λύση Web Application Firewall, η οποία προστατεύει τις web εφαρμογές από κυβερνοεπιθέσεις. Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο χωρίς κόστος θα πρέπει να εγγραφείτε στο http://bit.ly/2vxdKGx.