Η Ηipac προηγείται στο διαγωνισμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το έργο: «προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για την υποστήριξη του πιλοτικού έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης», ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα η Hipac έλαβε βαθμολογία 101,48 και ακολούθησαν οι εταιρείες: Altec Integration με βαθμολογία 101,31, Pansystems με 101,20 και Βull με 100,89. Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συνεχίζουν και οι τέσσερις εταιρείες που είναι και αυτές που είχαν καταθέσει αρχικά στον διαγωνισμό.