Η HP ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη NASA. Πιο συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή μονάδα HP Enterprise Services υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, για μια αρχική περίοδο τεσσάρων χρόνων, με επιλογή ανανέωσης για δυο έως τρία χρόνια.

Η HP θα παράσχει υπηρεσίες για περιβάλλοντα desktop και συσκευών για τελικούς χρήστες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της NASA και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Agency Consolidated End-User Service (ACES)” της NASA, η HP θα εκσυγχρονίσει το σύνολο των υποδομών της NASA για τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για προσωπικά υπολογιστικά περιβάλλοντα και συσκευές, σε πάνω από 60.000 χρήστες. Ο εκσυγχρονισμός αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη NASA, ειδικά σε όρους παραγωγικότητας και εξοικονόμησης κόστους.