Η IBM ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντικότατες εξελίξεις στις λύσεις και το λογισμικό αποθήκευσης all flash.

Συγκεκριμένα:
– Το New Ultra- Dense FlashSystem array,  με ικανότητα αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων στην ίδια υποδομή, συμβάλλει στη μείωση του κόστους χωρητικότητας δεδομένων κατά σχεδόν 60%.
– Το νέο Spectrum Virtualize επιτρέπει την απλοποιημένη μεταφορά και αποκατάσταση μετά από καταστροφή των δεδομένων προς και από το IBM Public Cloud.
– Νέες δυνατότητες λογισμικού επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης της IBM και άλλων κατασκευαστών με τα δημοφιλή περιβάλλοντα container Docker και Kubernetes.

Επιπλέον των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, στις αναβαθμίσεις των συστημάτων και του λογισμικού αποθήκευσης της IBM περιλαμβάνονται τα εξής:
Νέα πλατφόρμα που επιταχύνει υλοποιήσεις ιδιωτικού cloud: Οι λύσεις IBM Spectrum Access προσφέρουν ό,τι χρειάζονται οι διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης για την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού cloud γρήγορα και αποδοτικά, συνδυάζοντας τις απαραίτητες οικονομίες και την απλότητα του cloud, με την προσβασιμότητα, το virtualization και την απόδοση μια υλοποίησης σε εσωτερική υποδομή.
– Ενοποιημένο  User interface:το νέο interface για το FlashSystem 900 ενοποιεί τις πληροφορίες δραστηριότητας και απόδοσης σε μια ενιαία κονσόλα. Όπως και αντίστοιχα user interface που χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα αποθήκευσης της IBM και στο λογισμικό IBM Spectrum Storage, το UI απλοποιεί τις λειτουργίες και συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
– VersaStack με FlashSystem: ενσωματώνοντας το τελευταίο FlashSystem ,αποτελεί μια ευρεία ανανέωση των προτάσεων συγκλίνουσας υποδομής IBM/Cisco VersaStack.
– Προστασία της επένδυσης: ορισμένες από τις νέες, all flash λύσεις αποθήκευσης και VersaStack που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι έτοιμες για τις προδιαγραφές NVMe, κάτι που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις προτάσεις NVMe που θα παρουσιαστούν το 2018.