Η IBM επεκτείνει τις υπηρεσίες Direct Link, μέσω νέων συνεργασιών με τις Verizon, Equinix, Digital Realty, μεταξύ άλλων, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν γρήγορα και εύκολα υποδομές υβριδικού cloud.

Σήμερα πολλοί οργανισμοί «απαιτούν» μία αξιόπιστη και ασφαλή σύνδεση στο cloud, αντί να στέλνουν δεδομένα μέσω δημόσιων συνδέσεων στο internet. Οι υπηρεσίες Direct Link της IBM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις απευθείας σύνδεση στο IBM Cloud μέσω ιδιωτικών και ασφαλών IP network συνδέσεων. Μέσω των νέων ενισχυμένων υπηρεσιών, οι εταιρείες μπορούν να φιλοξενούν τις δικές τους υποδομές σε ασφαλές μέρος εντός του κέντρου δεδομένων του IBM Cloud, ενώ συνδέονται απευθείας στο δίκτυο από 13 κέντρα δεδομένων παγκοσμίως. Παράλληλα, θα μπορούν να μετακινούν workloads εύκολα από το IBM Cloud, παρέχοντας έτσι επιπλέον ευελιξία. Οι νέες υπηρεσίες βοηθούν στην επέκταση του κύκλου ζωής των επενδύσεων στο IT, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του hardware κατά τη μετάβαση στο cloud, ενώ δίνει στους χρήστες απευθείας πρόσβαση σε ταχύτερη και πιο σταθερή απόδοση δικτύου, καθώς και υψηλότερη ασφάλεια δεδομένων.