Η ICAP Group, ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, συμβούλων διοίκησης και άλλων Β2Β Υπηρεσιών, επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση ERP, βασισμένο στη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Με ηγετική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ICAP Group αναζήτησε ένα σύγχρονο ERP σύστημα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ενοποιημένων αποτελεσμάτων και management reporting για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου της. Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP και των υποσυστημάτων οικονομικής διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στη δημιουργία διεπαφών με συστήματα του ομίλου (Microsoft CRM, Credit Organizer, ΒΙ, Μισθοδοσία) για τις 16 θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.

Σημειώνεται ότι σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο συνολικό σύστημα και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, που εδρεύουν εκτός Ελλάδος. Η ICAP Group αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP ως συνολική λύση επιχειρηματικής πληροφόρησης και ως κύριο εργαλείο υποστήριξης του Management Reporting του Ομίλου. Η εξαγωγή πλήθους οικονομικών καταστάσεων κατέστη δυνατή μέσω του functionality που παρέχει το ERP, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισής τους με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ και ΕΛΠ).