Η εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου InternetQ plc, προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων έναντι διάφορων αιτιάσεων που γράφτηκαν σε ένα blog και πήραν διαστάσεις ότι η εταιρεία ακολουθεί τη «μοίρα» της Globo.

Παρόλη την πολιτική της InternetQ να μην σχολιάζει δημοσιεύματα, αυτή τη φορά η ραγδαία πτώση της τιμής της μετοχής της, ανάγκασε τη διοίκηση να απαντήσει με λεπτομέρεια σε κάθε σχόλιο που αναφέρθηκε στο blog. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχει υψηλό δείκτη χρηματοροών, η εταιρεία απάντησε ότι η ξεκάθαρη σε όλους στρατηγική της είναι η ανάπτυξη σε τεχνολογικά ανοδικούς τομείς, επομένως είναι εν γνώσει των επενδυτών ο χαμηλός δείκτης σήμερα λόγω επενδύσεων.

Σε μια άλλη περίπτωση που κατηγορήθηκε ότι το business που δραστηριοποιείται δεν θα φέρει χρήματα – όπως σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες – ο Όμιλος απάντησε ότι η στρατηγική του είναι η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών και όχι η χρήση δωρεάν μοντέλου (όπως των άλλων εταιρειών) που έχει φέρει επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Σε ότι αφορά μια δικαστική διαμάχη στην Πολωνία για λόγους χρήσης mobile messaging πρακτικών, η εταιρεία απάντησε ότι πρόκειται για παλιά σχετικά ιστορία και σήμερα έχει αλλάξει στρατηγική με κατεύθυνση σε υψηλής ανάπτυξης προϊόντα (mobile apps) που δεν έχουν σχέση με εκείνα που προκάλεσαν το δικαστήριο.

Σε άλλη περίπτωση αναφέρεται στο blog ότι οι εξαγορές δεν βοήθησαν στην ανάπτυξη. Η απάντηση ήταν ότι οι 4 εξαγορές που έγιναν είχαν αποτέλεσμα τη στρατηγική ανάπτυξη και μάλιστα άνθρωποι που εργάζονταν στις εξαγορασθείσες εταιρείες εργάζονται ακόμα στον Όμιλο. Από τη στιγμή που δόθηκαν αυτές (και άλλες πολλές) εξηγήσεις, η τιμή μετοχής της InternetQ επανήλθε στα φυσιολογικά της επίπεδα.