Τα πιο σημαντικά IT Projects που τρέχουν αυτήν την περίοδο στην Intersport Athletics Α.Ε.Ε. είναι το roll-out του Back-Office ERP της εταιρείας (SAP) στην Τουρκία, η αλλαγή διαδικασίας παραλαβών εμπορευμάτων στα υποκαταστήματα της εταιρείας με χρήση packing data μεταξύ του 3PL (Trade Logistics) και υποκαταστήματος και η αναβάθμιση του e-shop.

«Η επίδραση αυτών των projects στη λειτουργία της εταιρείας θα είναι η βελτίωση της κεντρικής πληροφόρησης, η εξάλειψη των λαθών διακινήσεων εμπορευμάτων και ο πιο στοχευμένος εντοπισμός πιθανών διαφορών (ελλειμμάτων / πλεονασμάτων), όπως και η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας σε σημεία που δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να τους προσεγγίσουμε με κάποιο φυσικό κατάστημα» δήλωσε στο NetFAX o Άγγελος Στεφάνου, IT Manager της Intersport Athletics Α.Ε.Ε. To go live του SAP project έχει προγραμματιστεί για την έναρξη του νέου έτους, ενώ η χρήση packing data για την παραλαβή εμπορευμάτων στα υποκαταστήματα θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Δεκέμβριο.
 
Όσον αφορά το e-commerce «η αναβάθμιση είναι διαρκής, καθώς είναι ένα ζωντανό κατάστημα, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς» συμπληρώνει ο Α. Στεφάνου. Οι κυριότερες προκλήσεις κατά την υλοποίηση αυτών των projects είναι «πως τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης δεν πρέπει για κανένα λόγο να μην ακολουθηθούν, διότι υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι συνεργάτες σε κάθε ένα από αυτά, όπως και το ότι το timing του αποτελέσματος του κάθε project είναι σημαντικό για τα οφέλη που θα αποδώσει».  Για τον 2017 η Intersport Athletics Α.Ε.Ε. έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει το implementation του Front-Office ERP  LS Retail, ώστε το go live του να γίνει τον  Ιανουάριο του 2018. «Επίσης, είναι σημαντικό το να ολοκληρώσουμε κάποια μικρότερα projects, τα οποία τρέχουμε παράλληλα αυτό το διάστημα, αλλά με μικρότερη προτεραιότητα για την αύξηση της ανάπτυξης της Intersport, για παράδειγμα, e-Archiving, SAP BI, SAP Lumira κ.α.» συμπληρώνει ο Άγγελος Στεφάνου.