Η Interunity Management Corporation, η οποία λειτουργεί και διαχειρίζεται σκάφη με τα υψηλότερα πρότυπα, αποφάσισε να προχωρήσει σε λύση “Collaboration and Sharing”, επιλέγοντας να συνεργαστεί με τη SiEBEN με λύση της Cisco.

Η λύση περιλάμβανε switching, security, voice και wireless προϊόντα. Η χρήση της Cisco Unified Communication λύσης που έχει επιλέξει η εταιρεία, αυξάνει το επίπεδο συνεργασίας (collaboration) μεταξύ των χρηστών, απλοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες ακόμα και για τους mobile χρήστες, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί σημαντικούς πόρους για την ίδια την επιχείρηση, σε όλα τα τμήματα (Πωλήσεις, Marketing, HR). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου της εταιρείας ήταν η ενεργοποίηση και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών ασφάλειας νέας γενιάς IPS, Malware Protection, URL Filtering και Application Control.

Με την προσθήκη των Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 5516-x with FirePOWER Services Next-Generation Firewall (NGFW) καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες του πελάτη. Για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του data center επιλέχθηκαν δύο Cisco Switches Nexus 5548. Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση 6 Meraki Access Points οδήγησε στην μείωση του κόστους διαχείρισης.  Η παραπάνω λύση που έχει επιλέξει η εταιρεία, αυξάνει την ασφάλεια, εξοικονομεί σημαντικούς πόρους και απλοποιεί τις εσωτερικές λειτουργίες μέσω κεντρικής διαχείρισης.