Η Intrasoft International ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση του ERP έργου της για τον Όμιλο Εταιρειών Ali Bin Ali (ΑΒΑ), έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους λιανικού εμπορίου στο Κατάρ.

Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο στάδια υλοποίησης, στο οποίο η Intrasoft International ανέλαβε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες σε όλο το εύρος των λειτουργιών του Ομίλου ΑΒΑ.

Η Intrasoft International έχει ήδη ολοκληρώσει αυτές που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Ντόχα, ενώ το δεύτερο στάδιο υλοποίησης, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μεταγενέστερα, θα περιλαμβάνει τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, τον Εφοδιασμό και την Παραγωγή.

Μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση, η Intrasoft International θα εφαρμόσει το υλοποιηθέν έργο σε 30 και πλέον άλλες εταιρείες του ίδιου Ομίλου. Ο Όμιλος ΑΒΑ αποτελεί βασικό πελάτη για την Intrasoft International και οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί σε αρκετά ακόμα έργα στο παρελθόν.