Στο πλαίσιο συνέχισης της συνεργασίας με την APIVITA, η IQ SOLUTIONS υλοποιεί στις πληροφοριακές υποδομές της πρώτης ένα σύστημα Storage NetApp All-Flash AFF8040.

Η υλοποίηση ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016 και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Στόχος της APIVITA είναι, σύμφωνα με τον Βασίλη Καρποδίνη, Head of Operations της APIVITA, να ενσωματωθούν στο νέο σύστημα όλα τα δεδομένα της εταιρείας και οι σημαντικές πληροφορίες που διαχειρίζεται ο όμιλος. «Η επιλογή της IQ SOLUTIONS και της πρότασής της για εγκατάσταση  NetApp All Flash Storage αποτελεί για εμάς διασφάλιση του μεγάλου όγκου των δεδομένων μας, της πρόσβασης, της αποθήκευση και της γρήγορης ανάκτησης των δεδομένων μας», συμπληρώνει ο Βασίλης Καρποδίνης. Το νέο storage αντικαθιστά τον υφιστάμενο εξοπλισμό storage προηγούμενης τεχνολογίας με μηχανικούς δίσκους και θα καλύπτει πλέον  τις λειτουργίες όλων των τμημάτων της εταιρείας (Διοίκηση, πωλήσεις, λογιστήριο κ.λπ.).