Η Kaspersky Lab άσκησε προσφυγή βάσει του Κώδικα περί Διοικητικής Διαδικασίας ώστε να επιβάλει τα συνταγματικά της δικαιώματα και να αμφισβητήσει τη Δεσμευτική Λειτουργική Οδηγία που απαγορεύει τη χρήση των προϊόντων και των λύσεων της εταιρείας από κυβερνητικούς οργανισμούς των ΗΠΑ.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι αντισυνταγματική και βασίστηκε σε υποκειμενικές, μη τεχνικές δημόσιες πηγές, όπως αναφορές ανεπιβεβαίωτων και συχνά ανώνυμων πηγών, σχετικές αξιώσεις και φήμες. Επιπλέον, σύμφωνα με την Kaspersky Lab, το Υπουργείο παρέλειψε να παράσχει στην εταιρεία την κατάλληλη διαδικασία για να αντικρούσει τους αβάσιμους ισχυρισμούς στους οποίους βασίζεται η Οδηγία και δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τα «σφάλματα» της εταιρείας.

«Oι ενέργειες του αμερικανικού Υπουργείου προκάλεσαν αδικαιολόγητη ζημία, τόσο στη φήμη της εταιρείας στον κλάδο της ασφάλειας του τομέα της Πληροφορικής, όσο και στις πωλήσεις της στις ΗΠΑ» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση. Κατά την κατάθεση αυτής της προσφυγής, η Kaspersky Lab ελπίζει να προστατεύσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τον ομοσπονδιακό νόμο και να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει προκληθεί στις εμπορικές της δραστηριότητες, και στους συνεργάτες της με έδρα τις ΗΠΑ.