Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της εταιρείας Kerverus Holding IT PLC στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου, με Σύμβουλο Εισαγωγής την Capital Markets Experts A.E.

H εταιρεία είναι ελλαδικών συμφερόντων και αποτελεί τον 17ο εισηγμένο τίτλο στη συγκεκριμένη αγορά. Με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α.Κ., η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, την οποία και κάλυψε η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. εταιρεία, Vidavo Α.Ε., η οποία και εξειδικεύεται στον κλάδο της τηλεϊατρικής. Μετά και τη συγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό της εκδότριας ανέρχεται πλέον στο 1,81 εκ. ευρώ, αποτελούμενο από 1.810.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ. Την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσής της, συνολικά διακινήθηκαν 7.370 μετοχές της εκδότριας, και η τιμή της μετοχής έκλεισε στο 1,05 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5%.