Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος ERP Ermis Transport στη διαμεταφορική και ναυτιλιακή εταιρεία Stefmar LTD.

Tο εξελιγμένο ERP Ermis Transport (σύστημα διαχείρισης διαμεταφορικών και ναυτιλιακών εταιρειών) της Lavisoft δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του χώρου των μεταφορών, ενσωματώνοντας στο ίδιο σύστημα την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία και υιοθετώντας τις πιο καινοτόμες και  λειτουργικές τεχνολογίες του Κλάδου της Πληροφορικής.

Η Lavisoft διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008.